برای خدا زندگی کنید | آیه 46 سوره سبا

قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ می‌خواهیم 30 آیه قرآن کریم را با هم بخوانیم، بفهمیم، حفظ کنیم و با آنها زندگی کنیم.