برندگان مسابقه لحظه ای

صفحه نخستبرندگان مسابقه لحظه ای
برندگان کمک هزینه سفر به مشهد مقدس

1

فاطمه زهرا خورشیدی

0917****657

2

خدیجه اکبری

0938****115

3

زهره حسین پور

0915****055

4

حکیمه شامخی

0935****597

5

اسماعیل جمالی

0917****126

6

عبادلله محمدرضایی

0921****506

7

زهرا دارایی زاده

0916****213

8

علی رحیمی

0921****174

9

غلامرضا میری

0915****181

10

محسن حسنی

0993****734

11

مرضیه حکیم زاده

0919****442

12

نیلوفر ندیمی زاهدانی

0917****521

برندگان قرعه کشی لپ تاپ

1

امیرحسین صادقی

0990****452

2

سیده راضیه موسوی اصل

0911****240

3

سعید پیمبری

0935****600

4

صالح صالح بابا

0918****791

5

نگین خورشیدی

0910****953

6

محمد جهانداری

0915****201

7

مسعود امجدیان

0921****380

8

امیرحسین فانی

0913****400

9

علی خیر

0939****563

برندگان قرعه کشی کنسول بازی PS5

1

آرش درزی

0912****046

2

سام سلگی

0921****885

3

سوگند دلبر

0936****918

برندگان قرعه کشی دوچرخه

1

سید محمد حسینی

0918****833

2

هدی قربانی

0936****989

3

مجتبی ایزدی

0917****453

برندگان قرعه کشی تبلت

1

رقیه لواسانی

0914****296

2

الهه قدمی زاده

0911****334

3

سیدطیب هنرمند

0913****853

4

داود اسدپور

0912****306

5

علی فکری

0939****161

6

علی فکری پور

0993****693

7

فاطمه خاکباز

0938****108

8

احمدرضا تنگستانی

0913****927

9

زهرا صالحی

0919****436

برندگان قرعه کشی ساعت هوشمند و ایرپاد

1

ابوالفضل حاتمی

0990****618

2

محمد جواد جعفری

0914****198

3

محمد حسام جارچی

0933****279

4

داوود سلمانی

0912****310

5

علی نقشینه

0990****051

6

محمد یاسین بلندی

0912****357

7

علی عباسی

0۹۰۱****۲۵۸

8

امیر مهدی فیروزی

0990****547

9

احسان عادل

0۹۱۴****۰۷۲

10

امیرعباس زمانی

0930****954

11

اعظم ترکاشوند

0919****974

12

آرش روزشب

0921****038

13

جعفر سلیمان نژاد

0937****363

14

یونس جلیلی

0917****911

15

سید رضا حسین زاده

0930****255

16

معصومه قاضی 

0915****772

17

امان محمد آق

0991****036

18

صادق فدایی 

0902****287

19

مهدی آقایی

0901****587

20

احسان روزبهی

0918****072

21

مهری حدیدی

0916****224

22

پیام الیاسی

0913****890

23

زهرا شفیعی

0913****071

24

علی ممقانی

0992****856

25

علیرضا قشمی

0993****686

26

میثم نجفی

0922****641

27

مریم صفر پور

0919****812

28

بهروز شاه منصوری

0939****418

29

جاوید هل آباد

0915****521

30

حقوردی کساییان

0914****973

31

مجتبی طولارودی

0910****419

32

سعید هوشمند

0930****645

33

محمد ربانی

0910****872