برندگان مسابقه پیامکی

صفحه نخستبرندگان مسابقه پیامکی
روز اول

1

محمد حسن نعیم ابادی

0917****359

2

حدیثه بیات
0939****921

3

مریم مردی

0936****734

4

محمد جواد تابهزر

0910****108

5

رقیه گلی زاده

0990****790

6

سعید اسماعیلی

0919****809

7

محمدرضا فروتن

0937****184

8

بمانی همتی

0992****971

9

احمد علی نیکپور

0911****918

روز دوم

1

راحله عیسی پور

0911****575

2

عصمت سمیعی

0993****921

3

سهراب مسعودی

0937****033

4

صغرا خدایار

0938****881

5

حمید عربی

0901****955

6

فریبا پناهی

0935****745

7

علی مظفری

0937****625

8

محمد جواد ایرانپور

0913****614

9

خورشید خمر

0915****572

روز سوم

1

رضا علیزاده

0905****053

2

پریسا محمدی طباطبایی

0903****266

3

مریم ملامحمدی

0921****658

4

یاور میرزاوند

0937****885

5

منیره سادات سید رضا

0912****783

6

ماپده اسماعیلی

0990****595

7

امیررضا جلالیان

0912****825

8

ارمیتا ناصری

0996****309

9

فاطمه پورانتظاری

0913****024

روز چهارم

1

رقیه شاهین

0914****746

2

علی رحیمی

0938****891

3

محمد حسین محبی

0992****855

4

مهدی نوروزی

0919****470

5

روح الله زنده دل

0905****047

6

اردشیر قاسمی

0916****101

7

نیره عامریان

0912****870

8

عیسی صباحی

0910****054

9

سید محمد حسین عامون

0911****565

روز پنجم

1

حسین حسن زاده محبی

0912****858

2

سمانه موسوی

0991****405

3

مهناز رنجه بازو

0903****844

4

فاطمه سالم ده واریزی

0903****831

5

مهدی مددی

0990****413

6

سعید کامفر

0939****564

7

حسین عبدالهی

0915****732

8

مهری جعفری

0913****363

9

مجید رسولیان

0910****862

روز ششم

1

سارا قبادی

0933****614

2

ارسلان جلیلیان

0936****651

3

عصمت مسعودی

0936****215

4

حسن عظیمی

0914****464

5

سکینه رضایی

0992****148

6

هورا موسوی

0939****940

7

محمد ابراهیم عامریان

0922****392

8

زینب سیفی

0902****525

9

رباب محمدپور

0903****649

روز هفتم

1

سنا شرقی

0992****819

2

سید ابراهیم ساداتی

0990****702

3

صادق منصورنژاد

0938****535

4

سهیلا نعمتی

0919****482

5

مهدی مختاری

0992****088

6

محمد جواد ذولفقاری

0915****569

7

حوراحاجی زاده

0917****264

8

سید رضاطاهری

0911****193

9

نگین افسری

0992****600

روز هشتم

1

مجتبی درویش زاده

0922****260

2

سیدمحمد جلالی

0991****413

3

احمدرضا ثباتی نژاد

0913****865

4

حسین نجمی

0939****697

5

افسانه فیض عارفی

0913****548

6

رضا بلوچ قرایی

0992****672

7

حمیدرضا مرتضی پور

0903****727

8

کبری آقاجانی

0939****623

9

ابراهیم قربانی

0938****845

روز نهم

1

فایزه احمدی

0939****502

2

حسن احسانی

0939****638

3

بهار آقایی پارسا

0937****812

4

حسین رحیمی

0994****934

5

عرفان قربانی

0915****237

6

راضیه مشهدی

0937****267

7

فاطیما کاظمی

0913****712

8

نجمه نصرالهی کفاش

0936****362

9

محسن صادقی

0918****192

روز دهم

1

سید شهاب الدین حسینی

0912****507

2

بهرام باقری

0916****973

3

فاطمه خاکسار

0901****907

4

زهرا یوسفی

0922****156

5

مریم اکبری

0918****128

6

فاطمه مهری

0901****003

7

مهدی شهریاری

0918****082

8

رویا موسوی

0912****783

9

معصومه یعقوبی زاده

0912****705

روز یازدهم

1

سمیه رضازاده

0913****525

2

محمود مهرابی

0938****185

3

بتول صالحی

0913****348

4

کبری خنجری ساداتی

0994****527

5

تکتم سراجان

0937****469

6

محمد شفیعی

0913****190

7

اعظم زینتی

0913****299

8

نادر غلامی

0992****689

9

مهدی غلام حسینی

0930****630

روز دوازدهم

1

مرضیه جابرنژاد

0939****866

2

علی جوهرنژاد

0990****987

3

عاطفه جعفری

0913****359

4

زهرا کرمی

0905****433

5

طاهره احمدلو

0915****316

6

مهین یادپور

0930****452

7

احترام آزادی

0913****995

8

طاهره ناظمی

0915****953

9

اکرم احسانی

0912****012

روز سیزدهم

1

محمد رضا شیاسی

0912****110

2

حمیدرضا ترکمان

0935****018

3

محسن بلالی

0912****620

4

حسنا پوررحیمی

0913****909

5

فاعز والی پور

0905****647

6

صغری مافی

0919****686

7

مهدی امیرنیا

0939****627

8

ابراهیم یوسفی

0914****504

9

علیرضا رسولی

0917****811

روز چهاردهم

1

فاطمه بابایی

0919****034

2

نگین آقامیری

0902****382

3

روح الله ختمی

0919****864

4

زهرا دُری آبچنار

0939****611

5

فاطمه صالحی

0918****085

6

کلثوم زرگانی

0936****308

7

سحر امامی

0901****957

8

کاظم تیموری

0912****856

9

زهره صادقی

0996****012

روز پانزدهم

1

احمد سلمانی

0901****190

2

رسول کاظمی

0919****136

3

کبری کاظمی زرجانی

0913****754

4

حسین حسام پور

0916****098

5

صمد راست گوی ملکی

0991****366

6

محمد حسن نیکزاد

0903****485

7

سید حسین فاطمی

0913****430

8

شهاب حسنی نژاد

0938****761

9

ویدا تقوی

0901****044

روز شانزدهم

1

شاهین رستمی

0913****137

2

حسین محسنی

0990****801

3

ابراهیم نیک رو

0939****573

4

صیاد جهانی

0901****032

5

فاطمه رنجبر

0915****835

6

مهنا نادری

0938****597

7

مرتضی شکری

0936****914

8

سید علی احمدی

0905****058

9

عباس روشن نژاد

0917****638

روز هفدهم

1

مجتبی کاظم خانلو

0910****566

2

اشرف قلندری

0937****328

3

مرتضی جمشیدی

0918****179

4

محمد چغاوردی

0918****858

5

زهرا بیات

0902****256

6

جواد خسروی

0922****821

7

مصطفی حیدری نیا

0915****818

8

محمد امین براتی

0915****964

9

حسین جعفری

0993****524

روز هجدهم

1

فرامرز سالمی

0990****302

2

سپیده نجفی

0935****225

3

رضا آقابیگی

0901****101

4

حلیمه جعفری

0914****797

5

ابراهیم کهنسال

0919****273

6

اعظم فرح بخش

0933****644

7

فاطمه توکلی

0990****830

8

محمدعلی صالح پور

0910****758

9

نرگس روزبهانی

0913****524

روز نوزدهم

1

آرش احمدی

0990****455

2

ندا همتی

0935****265

3

مهدی قربانی

0911****406

4

محدثه اسکوان

0914****576

5

نجف قلی بیننده

0916****617

6

هانیه کوچک خانی

0905****663

7

فاطمه جعفری

0917****029

8

علی اصغر قربانی

0936****727

9

محمد جواد خسروی مقدم

0930****426

روز بیستم

1

صمد آژیریان

0914****057

2

فیروز میرشکاری

0913****362

3

مهناز منصف

0910****650

4

اکرم بابایی

0901****186

5

حسین امید شهرستانی

0911****360

6

سیمین رحیمی

0990****117

7

جواد عبادیانی

0922****624

8

سیران مرادی

0918****036

9

فاطمه هاشمی

0913****653

روز بیست و یکم

1

بتول جلولی

0918****037

2

والیه رضا

0914****085

3

مرتضی نبی لو

0904****207

4

سمیه حمیدی

0917****494

5

زهرا محمدی

0912****217

6

سعید قدسی

0930****352

7

مصطفی قاسمی

0939****664

8

مریم زمینی

0918****616

9

محمدرضا نگرایی

0933****950

روز بیست و دوم

1

ناهید تقی زاده

0914****159

2

نسرین کاظمی پور

0913****857

3

لیلا فیض الهی

0922****761

4

مقصود علیزاده

0914****676

5

سید محسن درایی بور

0990****195

6

سجاد آقایی حاجی آباد

0991****181

7

علی اصغر اسلامی راد

0939****664

8

لیلا زارع

0992****271

9

عباس حسینی

0933****950

روز بیست و سوم

1

نسیم چاپاری

0919****417

2

عاطفه شاهی

0917****326

3

سید مصطفی میرافضلی

0938****291

4

مریم کریمی

0916****436

5

احمد صالحی

0919****174

6

ستار تامرادی

0938****644

7

مهری قربان پور

0911****072

8

محمود مجیدی

0936****867

9

سید علی حسینی پاک

0916****495

روز بیست و چهارم

1

مرتضی اسحاقی

0912****988

2

ایمان ریاحی سامانی

0913****668

3

علی اکبر ابراهیمی

0912****127

4

حسن خسروی

0933****775

5

سلطنت دهقانی دهکردی

0913****338

6

مهران فلاح

0918****779

7

فاطمه کریمی

0937****430

8

حجت الله فرجی

0914****296

9

محمد علی شیری زاد

0933****089

روز بیست و پنجم

1

خدیجه علی زاده

0901****800

2

سید امیر حسین میری

0935****897

3

زکیه فرهادی

0911****014

4

عبدالصمد آسیابی شریفی

0912****541

5

فاطمه افشار لو

0938****189

6

عفت محمد نژاد

0915****878

7

سید مهدی عندلیب

0937****623

8

طاهره مختاری

0915****173

9

سلمان محمدی

0996****216

روز بیست و ششم

1

پریابیاتی

0913****550

2

علیرضا قربان

0917****891

3

محمد نوری

0990****494

4

امیر فلاحی

0903****096

5

فاطمه دریجانی

0935****958

6

شادلین قهرمانی

0913****070

7

فاطمه سلیمانی

0914****531

8

حسين زنگانه

0912****700

9

مطهره آب شوران

0913****911

روز بیست و هفتم

1

مطهره باقر ن‍ژاد

0913****280

2

ارشيا ايماني

0938****197

3

محدثه سادات طهماسبي

0936****499

4

نرگس كاظم پور

0915****351

5

آراز حيدرپور

0939****292

6

مريم علي مددي

0918****147

7

امير محمد افخمي

0936****302

8

ا‍ژين دژبند

0938****277

9

زهرا روحاني

0916****083

روز بیست و هشتم

1

ريحانه فرهنگيان

0912****624

2

مطهره پناهي

0914****812

3

محمد علي خسروي

0914****910

4

مهسا زاهدي

0913****369

5

فاطمه سادات اركاني فر

0918****159

6

آيدين آب سالان

0911****310

7

مهرانگيز جمشيدي

0911****944

8

ريحانه طاهري

0914****240

9

علي جاني خان

0918****864

روز بیست و نهم

1

محدثه شمسي

0917****497

2

باران محمودي

0901****654

3

ستايش يزداني

0915****828

4

حنانه حسين پور

0912****480

5

ريحانه حسيني

0938****065

6

مهدي قجه لو

0917****550

7

محمد صدرا ضيائي رئوف

0935****751

8

رقيه كراتي

0938****006

9

مصطفي عابديني

0917****357

روز سی‌ام

1

ريحانه پي گداری

0902****079

2

زهره حيدري شاد

0917****073

3

علي فروغي حسن آبادي

0913****246

4

ملينا برنو

0916****672

5

محدثه كبيري

0935****866

6

مهدي محبت پناه

0910****517

7

مهدي يار كرماني

0914****518

8

امير علي قجري

0915****189

9

محمد طاها پورفريد

0912****942