درباره ما

صفحه نخستدرباره ما
پویش ملی زندگی با آیه ها

زندگی با آیه ها | سی آیه را بخوانیم، بفهمیم، حفظ و زندگی کنیم

ماه مبارک رمضان امسال هم نهادها و فعالان قرآنی دست به دست هم داده‌اند تا به یاری خدا حال و هوای کشور را قرآنی تر کنند.

«زندگی با آیه ها»؛ حلقه وصل همه فعالیت‌های قرآنی در ماه مبارک رمضان است. این حرکت فراگیر با بهره‌گیری از رسانه در ابعاد و سطوح گوناگون و با توجه به ظرفیت‌ها و اقتضایات ماه مبارک رمضان که مقارن با تعطیلات نوروزی است به دنبال ایجاد یک حرکت ملی با هم افزایی تمام ظرفیت‌های مردمی و رسمی است.