محقل قرآنی امام حسنی ها

متن نماهنگ حریفت منم | حسین طاهری

ای یار ای یار برخیز و علم بردار
ای چشم و دل بیدار
بر قله قدم بگذار
روز و شب تو روی لب تو یا حیدر کرار
رسیده فتح الفتوح دیگر حیدر
بگو به ظالم بگو به کافر حیدر
بیا به میدان جنگ خیبر حیدر
خیبر خیبر یا صهیون …
جیش محمد قادمون
نفرین بر دنیای بی دردی
نفرین بر نامردی نامردی
امروز از ظلم خود خشنودی
فردا چون اجدادت نابودی
ما از نسل فتح اهریمن
کی ما می ترسیدیم از دشمن
اینجا اشک کودک پیروز است
اینجا خون بر موشک پیروز است
سربازم و الگوی من فرمانده ام حاج قاسم
آن کس که گفت من یک تنه
خود می شوم حریف ظالم
حریفت منم حریفت منم
منم که اهل ایرانم حریفت منم
حزب الله لبنانم حریفت منم
از عراق راه افتادم حریفت منم
به شاه نجف دل دادم حریفت منم
شبیه هر فلسطینی حریفت منم
انی احامی عن دینی
قدس یعنی پای حق
ایستادن تا ابد
سرباز قدس عاقبت
شهید قدس می شود
والله والله نصر من الله …….
متن عربی
ای یار ای یار برخیز و علم بردار
ای چشم و دل بیدار
بر قله قدم بگذار
روز و شب تو روی لب تو یا حیدر کرار
رسیده فتح الفتوح دیگر حیدر
بگو به ظالم بگو به کافر حیدر
بیا به میدان جنگ خیبر حیدر
خیبر خیبر یا صهیون …
جیش محمد قادمون