محقل قرآنی امام حسنی ها

متن نماهنگ | امام حسن | گروه نجم الثاقب

حسن یا حسن عشق من زندگی حسن

حسن یا حسن الگوی بندگی حسن

کریم بودن از قبل تو معنایی نداشت

کرامت شد از بعد تو ویژگی حسن

مثل خونوادمه هرکس امام حسنیه

بیشتر از همیشه من دوشنبه هام حسنیه

جهان رو به پات میریزم حسن

آقای مهربون عزیزم حسن

هم قطره و تو دریا حسن

تا آخرین نفس میگم یا حسن

سید رویایی من حضرت زهرایی من

علت آگاهی من حسن جانم

سایه رو سرم داری عادت کرم داری

جا توی دل کل عرب و عجم داری

تو که تو فداییا از ما بهترم داری

ابوفاضلو داری علی اکبرم داری

عشق تو رسیده به من چون که بابام حسنیه

از بس عاشق تو ام دوشنبه هام حسنیه

جهان رو به پات میریزم حسن

آقای مهربون عزیزم حسن

هم قطره و تو دریا حسن

تا آخرین نفس میگم یا حسن